Mga Post

Hinihiling ng mga kolektor na ibalik ang mga utang ng ibang tao. Anong gagawin?

May utang, pero walang pera. Anong gagawin?

Bakit kailangan ang mga resibo ng deposito?

Paano planuhin ang iyong bakasyon sa tamang paraan

Ang mga pangunahing pagkakamali sa pananalapi ng nanghihiram kapag binabayaran ang utang